Klar til Eu­ro­pa

FCK mod dan­sker­bød­ler­ne fra Cy­pern - igen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Chri­sti­an Wint­her Jo­han­sen | chwj@bt.dk

FC Kø­ben­havn får mu­lig­hed for at ta­ge revanche mod APOEL FC i Cham­pions Le­agu­e­kva­li­fi­ka­tio­nen

For tred­je år i streg får APOEL FC fra Cy­pern dansk mod­stand i Cham­pions Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nen. FC Kø­ben­havn er mod­stan­de­ren, og de dan­ske me­stre er til­fred­se med lod­tra­ek­nin­gen. Det var, som om man har set det før. Lod­tra­ek­nin­gen til den af­gø­ren­de play­off-run­de om at kom­me i Cham­pions Le­agu­es grup­pe­spil blev af­holdt i går ef­ter­mid­dag, og li­ge­som i 2009 var APOEL fra Cy­pern en mu­lig mod­stan­der. Dem, der slog FCK den­gang. Og si­den hen AaB. Og FC Midtjyl­land.

Men det bli­ver FCKs hurd­le på vej­en mod det forja­et­te­de land og de man­ge mil­li­o­ner, og det var slet ik­ke så skidt. Det forta­el­ler FCK-an­fø­rer Tho­mas Dela­ney, der var med til­ba­ge i 2009, til BT.

»Jeg hav­de va­e­ret fint til­freds med APOEL in­den lod­tra­ek­nin­gen, og jeg er og­så fint til­freds nu. Det var ik­ke no­gen kam­pe, der vil­le ha­ve va­e­ret let­te. Den­gang vi røg ud til dem, blev vi me­get over­ra­ske­de, men det gør vi ik­ke den­ne gang,« si­ger Tho­mas Dela­ney.

Hjem­me først, ude sidst

Al­le de gan­ge, de dan­ske hold har spil­let mod de cypri­o­ti­ske me­stre, har dan­sker­ne haft hjem­me­ba­ne i før­ste kamp.

Det bli­ver og­så til­fa­el­det i det­te op­gør, og det er ik­ke at fo­re­tra­ek­ke, har FCK-tra­e­ner Stå­le Sol­bak­ken sagt til nor­ske VG. Det er Dela­ney enig i, dog uden at det får ham ned med nak­ken.

»Jeg fo­re­tra­ek­ker til hver en tid at star­te ude, så jeg vil­le ha­ve fo­re­truk­ket at star­te ude, men sam­ti­dig tror jeg, vi har mu­lig­he­der mod APOEL.«

I den se­ne­ste run­de af Cham­pions Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nen slog APOEL nor­ske Ro­sen­borg med dan­sker­ne Chri­sti­an Gyt­kja­er og Mi­ke Jen­sen på hol­det. De fik en god­kendt start på de to op­gør, hvor de vandt hjem­me i den før­ste kamp, men smed den sam­le­de sejr i over­ti­den på Cy­pern.

Da APOEL hav­de til­ka­em­pet sig fø­rin­gen, age­re­de de me­get usport­s­ligt på ba­nen ved at spar­ke bol­den va­ek, smi­de an­dre bol­de på ba­nen og la­ve svi­ne­stre­ger, forta­el­ler Mi­ke Jen­sen, der ik­ke me­ner, det var i or­den.

»En ting er at rå­be og skri­ge og la­ve svi­ne­stre­ger, men det an­det er for me­get, sy­nes jeg, selv­om man for­ven­ter det af dem. Så­dan nog­le ting over­ra­sker skan­di­na­vi­ske hold. Vi op­fø­rer os me­re nor­malt, men de er ba­re bund­ky­ni­ske,« si­ger Mi­ke Jen­sen.

APOEL-tra­e­ner fryg­ter FCK Bå­de på tri­bu­nen, på ba­nen og på ba­en­ken kog­te det i Ro­sen­borgs re­tu­ro­p­gør, forta­el­ler Mi­ke Jen­sen, og på den cypri­o­ti­ske ba­enk sid­der dansk­fød­te Tho­mas Chri­sti­an­sen, der har to land­skam­pe for Spa­ni­en til­ba­ge i 1993.

Den 43-åri­ge tra­e­ner over­tog tra­e­ner­sa­e­det i APOEL 1. ju­ni ef­ter to suc­ces­ful­de sa­e­so­ner hos lands­ma­en­de­ne AEK Lar­na­ca. Selv­om sta­ti­stik­ken er på cypri­o­ter­nes si­de gen­nem de se­ne­ste syv år, er Chri­sti­an­sen ik­ke vi­de­re for­nø­je­lig over tra­ek­nin­gen af FCK.

»Det var ik­ke en hel­dig lod­tra­ek­ning. Der var godt nok ik­ke spe­ci­elt stor for­skel mel­lem de fem hold, vi kun­ne mø­de, men jeg ken­der FCK og ved, at det er et sta­er­kt hold. Det bli­ver en sva­er kamp,« si­ger Tho­mas Chri­sti­an­sen til Ritzau.

Beg­ge hold har dog en sik­ker­hed i, at den sam­le­de ta­ber i op­gø­ret går i grup­pe­spil­let til Eu­ro­pa Le­ague. Op­gø­re­ne bli­ver spil­let 16. au­gust i Kø­ben­havn og 24. au­gust i Ni­co­sia.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.