Mor­ten Bruun, fod­bol­d­eks­pert hos Di­scove­ry Networ­ks Den­mark, om de dan­ske chan­cer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FC Kø­ben­havn mod Apoel FC: 65/35 til FCK

»Det var jo ’me­ant to be’, men FCK skal kun­ne be­sej­re dem. Det er den bed­ste ud­ga­ve af FCK i man­ge år, og det vil va­e­re en ko­los­sal skuf­fel­se, hvis de ry­ger ud - og­så på grund af hi­sto­rik­ken for de dan­ske hold mod Apoel. Jeg an­er­ken­der, at hi­sto­rik­ken er der, men hvis jeg var Apoel, vil­le jeg va­e­re me­re be­kym­ret for at mø­de FCK.«

FC Midtjyl­land – Os­man­lis­por: 55/45 til FCM

»Det er, hvad der sker, når man er se­e­det, så kan man og­så mø­de de her me­re ukend­te hold. Tyr­kisk fod­bold teg­nes ty­pisk af de tre top­klub­ber (Ga­la­ta­s­a­ray, Fe­ner­ba­h­ce, Besik­tas, red.) med få over­ra­skel­ser i mel­lem. Jeg op­fat­ter ik­ke FCM som ka­em­pe fa­vo­rit­ter, spe­ci­elt ik­ke ef­ter re­tu­ro­p­gø­ret mod Vi­deo­ton, men bed­re lod­tra­ek­ning kun­ne Midtjyl­land vel knapt øn­ske.«

Brønd­by – Pa­nat­hin­ai­kos 40/60 til Pa­nat­hin­ai­kos

»En lil­le for­del til gra­e­ker­nee her Det er ube­ha­ge­li­ge min­der for Brønd­by, at de mø­der et hold, der tra­di­tio­nelt set er en af de stør­ste klub­ber i Gra­e­ken­land. Det k an va­e­re dej­ligt at Brond- kon­sta­te­re, at by er et an­det sted. En Brønd by-af­ten som tors­dag (mod Herth la, red.) er det na­er­mest kun folk i min al­der kan hu­ske.«

Søn­derjy­ske – Spar­ta Prag: 35/65 til Spar­ta Prag

»Tjek­ker­ne er fa­vo­rit­ter, men jeg un­drer mig over, at folk sy­nes, det er sen­sa­tio­nelt med Søn­derjy­ske. De blev num­mer to i Dan­mark, og så vil jeg for­ven­te, at de kan slå num­mer to i Nor­ge. De har gjort det med små mar­gi­na­ler – og­så mod Zag­le­bie. Spar­ta Prag er den stør­ste klub i Tjek­ki­et, og de vil va­e­re fa­vo­rit­ter, men søn­derjy­der­ne er ik­ke uden chan­cer.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.