Søn­derjy­ske skal igen la­ve en over­ra­skel­se

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Tjek­ki­ske Spar­ta Prag er den sid­ste for­hin­dring, der står mel­lem Søn­derjy­ske og en plads i Eu­ro­pa Le­agu­es grup­pe­spil.

Søn­derjy­ske star­ter på hjem­me­ba­ne mod tjek­ker­ne, og tra­e­ner Jakob Mi­chel­sen er godt klar over, at de man­gedob­bel­te tjek­ki­ske me­stre er no­get af en mund­fuld for søn­derjy­der­ne.

»Vi la­ve­de en over­ra­skel­se mod Strøms­god­set, vi la­ve­de en stør­re over­ra­skel­se ved at slå Zag­le­bie Lu­bin ud, og vi skal la­ve en end­nu stør­re over­ra­skel­se for at slå Spar­ta Prag,« si­ger Jakob Mi­chel­sen til BT.

Han forta­el­ler, at han fulg­te med i lod­tra­ek­nin­gen med spa­en­ding – vel­vi­den­de at mod­stan­den som use­e­det vil­le bli­ve hård.

»Uan­set hvem vi hav­de truk­ket, vid­ste vi godt, at det vil­le bli­ve sva­ert,« si­ger Søn­derjy­ske-tra­e­ne­ren, der forta­el­ler, at han er let­tet over, at dan­sker­ne ik­ke blev par­ret med det ukrain­ske stor­hold Shakh­tar Do­netsk.

Mens Søn­derjy­ske har im­po­ne­ret og over­ra­sket i Eu­ro­pa, har hol­det få­et en skidt start i Su­per­liga­en med et po­int i tre kam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.