DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det blev en gam­mel ken­ding af bå­de dansk fod­bold og FC Kø­ben­havn, som de dan­ske me­stre skal op imod i den sid­ste hurd­le før grup­pe­spil­let i Cham­pions Le­ague.

Så­le­des ga­el­der det APOEL Ni­co­sia fra Cy­pern i na­e­ste run­de, men selv om det cypri­o­ti­ske hold har det godt mod dan­ske mand­ska­ber, har book­ma­ker­ne al­li­ge­vel FC Kø­ben­havn som ret klar fa­vo­rit til at gå vi­de­re.

Dan­ske Spil har blot 1,55 på, at det sker, mens Nor­di­cBet er helt ne­de i od­ds 1,50.

»APOEL er selv­føl­ge­lig lidt af en skra­ek­mod­stan­der, men i for­hold til tid­li­ge­re mø­der ser FCK ut­ro­ligt sta­er­ke ud den­ne gang. Mod­sat ser APOEL sva­ge­re ud. De­res pra­e­sta­tion imod Ro­sen­borg var langt fra over­be­vi­sen­de, og vi ser der­for og­så FC Kø­ben­havn som det klart sta­er­ke­re hold,« ud­ta­ler Nor­di­cBets pres­se­chef Tho­mas Holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.