1,75

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ad­mira har ik­ke få­et den bed­ste sa­e­son­start. Man tab­te se­ne­st til op­ryk­ker­ne St. Pöl­ten, og var så ons­dag i Tjek­ki­et for at spil­le mod Slovan Li­be­rec - hvil­ket gav end­nu et ne­der­lag. Første­ke­e­per Jörg Sie­ben­handl blev solgt før St. Pöl­tenkam­pen, hvil­ket er en stor sva­ek­kel­se og ove­ni har for­sva­re­ren Mar­kus Wo­s­try ka­ran­ta­e­ne, så de­fen­si­ven er ramt før det­te op­gør. Al­tach har set skar­pe ud i de to før­ste kam­pe, som beg­ge er vun­det uden mål imod og der­for gi­ver det ik­ke så me­get me­ning, at de skal va­e­re så un­der­tip­pe­de i den­ne ude­kamp. Spil på X2.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.