3,70

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Gre­ve er ny­op­ryk­ker fra Dan­marks­se­ri­en, men har et hold, der bør spil­le med i den rig­ti­ge en­de af ta­bel­len. Man vandt 11 ud af 13 kam­pe i DS i for­å­ret, og har ru­stet yder­li­ge­re op med blandt an­dre Kri­sti­an Kar­sum fra Fremad Ama­ger. Svend­borg lå la­en­ge og flir­te­de med nedryk­ning i sid­ste sa­e­son, men red­de­de sig til sidst. De prø­ver nu med Mi­cha­el Schjøn­berg som tra­e­ner, og har hen­tet et par spil­le­re hjem, men frem­står ik­ke vold­somt for­bed­re­de i for­hold til den for­gang­ne sa­e­son. Her må der va­e­re fin va­er­di i en sejr til op­ryk­ker­ne fra Gre­ve.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.