1 ,93

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ox­ford er ny­op­ryk­ker, men op­ryk­nin­gen kom ik­ke hjem i kraft af go­de pra­e­sta­tio­ner på Kas­sam Sta­di­um. Her vandt man blot 10 ud af 23 kam­pe i Le­ague Two, og si­den op­ryk­nin­gen har man mi­stet si­ne to stør­ste pro­fi­ler Ke­mar Roo­fe og Cal­lum O’Dow­da, hvor­for hol­det sy­nes sva­ek­ket før den­ne sa­e­son. Der­for gi­ver det hel­ler ik­ke me­get me­ning, at de skal va­e­re så sto­re fa­vo­rit­ter i den­ne kamp. Che­ster­fi­eld holdt sig no­gen­lun­de fri af nedryk­ning i sid­ste sa­e­son og var fak­tisk gan­ske go­de på ude­ba­ne, og frem­står no­gen­lun­de sta­tus quo ift. sid­ste sa­e­son.

Od­dset er fun­det hos Bet365 (asi­an +0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.