So­fie Stou­gaard

BT - - KENDER DU DET? -

• Født 5. novem­ber 1966. • Fra Born­holm. • Gift med Tor­b­jørn Rafn. Sam­men har de tre døtre på 20, 15 og 8 år. • Kendt for ko­mi­ske og dra­ma­ti­ske rol­ler i film, tv og på te­a­ter. Fik sit fol­ke­li­ge gen­nem­brud som no-non­sen­se ve­nin­den Ka­ri­na i DR-se­ri­en ’Ni­ko­laj og Julie’ (2002) og si­den i ’Langt fra Las Ve­gas’ og ’Klovn’-se­ri­en. • Skab­te sam­men med Tri­ne Ap­pel, An­ne-Gret­he Bjarup Ri­is og Lou­i­se Mi­e­ritz sa­ti­re­grup­pen Em­mas Dilem­ma, som hun var med i 1995-2000. • Bo­dil-no­mi­ne­ret for si­ne rol­ler i fil­me­ne ’Born­holms stem­me’ og ’Lotto’. Fik for sin med­vir­ken i Gra­e­sted Revy­en pri­sen som årets ta­lent 2014 ved TV2 Char­lies Gal­la Show . • 1. sep­tem­ber har hun pre­mi­e­re på fil­men ’Ka­er­lig­hed og an­dre ka­ta­stro­fer’. Fil­men er hen­des de­but som in­struk­tør. Ma­nuskrip­tet har hun skre­vet sam­men med Tor­b­jørn Rafn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.