Eks­pe­ri­men­tet

BT - - TEMA -

• I 1950 be­slut­te­de den dan­ske stat at sen­de 22 grøn­land­ske børn i al­de­ren fem til ot­te år til Dan­mark.

• Bør­ne­ne var en­ten fora­el­d­re­lø­se el­ler hav­de mi­stet den ene fora­el­der.

• Tan­ken var, at bør­ne­ne skul­le dan­nes og la­e­re dansk for se­ne­re at ven­de til­ba­ge som for­bil­le­der, der kun­ne løf­te det grøn­land­ske sko­le­sy­stem i den nye tospro­ge­de sko­le.

• De 22 blev i 1951 sendt til Red Bar­nets fe­rie­ko­lo­ni Fed­går­den ved Faxe. Her blev de til­set af la­e­ger, fik må­lt de­res in­tel­li­gens, ev­ne til at vaen­ne sig til de nye for­hold og til­eg­ne sig ny vi­den. Ef­ter ca. fem må­ne­der kom de i ple­je hos dan­ske fa­mi­li­er frem til som­me­ren 1952.

• Seks børn blev adop­te­ret af de­res ple­je­fa­mi­li­er, men ef­ter halvan­det år vend­te de re­ste­ren­de 16 til­ba­ge til Grøn­land. De kun­ne ik­ke la­en­ge­re de­res mo­der­s­mål og kom på bør­ne­hjem og i dansk sko­le.

• Bør­ne­ne hav­de mi­stet de­res sprog og de­res fa­mi­lie og kom al­drig til at løf­te det grøn­land­ske sko­le­sy­stem. Kil­de: Ti­ne Brylds bog ’I den bed­ste me­ning’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.