Be­regn dit BMI

BT - - KOM I FORM - BMI = va­egt/ (høj­de X høj­de) BMI mel­lem 18,5-24,9 = nor­malva­egt BMI over 30 = fed­me

BMI un­der 18,5 = un­der­va­egt BMI over 25-29,9 = over­va­egt Husk at BMI ik­ke er en in­di­ka­tor for over­va­egt, hvis den for­ø­ge­de kro­p­sva­egt er ba­se­ret på mu­skel­mas­se. FO­TO: Ni­ko­lai Li­na­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.