FCM-tra­e­ner glad for at und­gå FC Asta­na

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FC Midtjyl­land skal mø­de tyr­ki­ske Os­man­lis­por i to kam­pe om at kva­li­fi­ce­re sig til grup­pe­spil­let i Eu­ro­pa Le­ague. Det blev af­gjort ved gårs­da­gens lod­tra­ek­ning i schweizi­ske Ny­on. FCM-tra­e­ner Jess Thorup er­ken­der, at han ik­ke ken­der ret me­get til de kom­men­de mod­stan­de­re.

»Vi mø­der et tyr­kisk hold, som vi skal va­e­re helt ae­r­li­ge at si­ge, at vi ik­ke rig­tigt ken­der no­get til,« si­ger Jess Thorup.

Det før­ste op­gør bli­ver spil­let på MCH Are­na, og umid­del­bart så Jess Thorup helst, at midtjy­der­ne kun­ne slut­te af på hjem­me­ba­ne i den af­gø­ren­de kamp.

»Det, at vi star­ter hjem­me, gør, at re­tu­ro­p­gø­ret for­ment­lig bli­ver i en hek­se­ke­del, hvis vi ken­der tyr­kisk fod­bold ret. Så det bli­ver selv­føl­ge­lig en ud­for­dring, men det skal vi kun­ne stå imod,« si­ger han og fort­sa­et­ter:

»Jeg var glad for at und­gå Asta­na. Det er en klub, der har va­e­ret med in­de om­kring Cham­pions Le­ague-grup­pe­spil­let, og der er no­get rej­se­tid, som kan van­ske­lig­gø­re for­be­re­del­ser­ne. Det her lig­ner umid­del­bart en 50/50.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.