Be­tjen­te sår­et af ma­che­te

Ger­nings­mand råb­te ’Al­la­hu ak­bar’, da han angreb bel­gi­ske po­li­ti­folk

BT - - NYHEDER -

To po­li­ti­be­tjen­te er sår­et ef­ter at va­e­re ble­vet over­fal­det af en mand med en ma­che­te i den bel­gi­ske by Char­leroi.

Over­fal­det ske­te i går i mid­ten af by­en na­er den lo­ka­le po­li­ti­sta­tion.

Iføl­ge det lo­ka­le bel­gi­ske po­li­ti råb­te over­falds­man­den ’Al­la­hu ak­bar’ (’Gud er stor’ på ara­bi­sk), da an­gre­bet fandt sted.

Ger­nings­man­den sår­e­de den ene po­li­ti­be­tjent i an­sig­tet, og hun er nu kørt til ho­spi­ta­let i Char­leroi. Og­så den an­den kvin­de­li­ge po­li­ti­be­tjent er let­te­re sår­et.

Ger­nings­man­den blev skudt af en tred­je be­tjent og blev her­ef­ter ind­lagt i al­vor­lig til­stand.

Iføl­ge bel­gisk tv er man­den ef­ter­føl­gen­de død af si­ne skud­sår.

Et stort om­rå­de af den bel­gi­ske by er blev af­spa­er­ret ef­ter an­gre­bet.

Char­leroi har tid­li­ge­re va­e­ret na­evnt i for­bin­del­se med mi­li­tan­te ji­ha­di­ster, der var in­vol­ve­re­de i an­gre­be­ne mod Pa­ris i novem­ber 2015 og Bruxel­les i marts.

Her blev by­en brugt som ba­se for nog­le af de per­so­ner, der ud­før­te an­gre­be­ne, der ko­ste­de 32 per­so­ner li­vet i Bruxel­les og 130 men­ne­sker li­vet i Pa­ris.

Bel­gi­ens pre­mi­er­mi­ni­ster Char­les Mi­chel har for­døm­mer gårs­da­gens angreb:: »Mi­ne tan­ker er med of­re­ne, de­res ka­e­re og po­li­ti­et.«

Bel­gi­en har va­e­ret i for­hø­jet sik­ker­heds­be­red­skab si­den an­gre­bet i Bruxel­les 22. marts, hvor der blev de­to­ne­ret bom­ber i Bruxel­les’ luft­havn og på me­tro­sta­tio­nen Ma­el­be­ek i ho­ved­sta­den.

Be­red­ska­bet har blandt an­det va­e­ret op­ret­holdt på grund af den bøl­ge af angreb, der er set i Frank­rig og Tys­kland i lø­bet af den se­ne­ste må­ned. /ritzau/

FO­TO: EPA

Kol­le­ger til de to sår­e­de be­tjen­te sam­let ved ger­nings­ste­det i Char­leroi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.