Mund­lam Pe­ter Bel­li ha­ed­ret

BT - - NYHEDER -

I går blev det år­li­ge Polka Ver­ner-le­gat ud­delt på Smuk­fest, mu­sik­festi­va­len i Skan­der­borg, til fi­re me­get for­skel­li­ge kunst­ne­re i form af Ma­rie Key, Jyt­te Abild­strøm, Mi­ka­el Simp­son og Pe­ter Bel­li.

Det var en rørt Pe­ter Bel­li, der modt­og le­ga­tet på 61.000 kr. sam­men med de tre an­dre. Un­der tak­ket­a­len vil­le or­de­ne ik­ke over la­e­ber­ne (fo­to).

»Jeg blev helt rørt, da jeg fik pri­sen. Og jeg kun­ne na­e­sten ik­ke si­ge no­get. Jeg er kom­met rig­tig me­get på Smuk­fest, så det fyl­der me­get, og jeg er me­get bea­e­ret over at få den her pris – spe­ci­elt sam­men med tre så dyg­ti­ge un­der­hol­de­re, som dem her,« sag­de Pe­ter Bel­li til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.