Ja­pan mar­ke­rer Hiros­hi­ma-dag

BT - - NYHEDER -

Ja­pan mar­ke­re­de lør­dag 71-års-da­gen for øde­la­eg­gel­sen af by­en Hiros­hi­ma, som blev ud­sat for ver­dens før­ste atom­bom­be­an­greb 6. au­gust 1945. Den år­li­ge ce­re­mo­ni fandt sted få må­ne­der ef­ter, at pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma som den før­ste ame­ri­kan­ske le­der be­søg­te Hiros­hi­ma. Det ame­ri­kan­ske bom­be­fly B-29 Eno­la Gay ka­ste­de den dra­e­ben­de last, som blev kaldt ’Litt­le Boy’, over Hiros­hi­ma klok­ken 8.15 om mor­ge­nen for 71 år si­den. Det me­ste af by­en blev bra­endt op af en var­mebøl­ge med tem­pe­ra­tu­rer op til 4.000 gra­der, hvil­ket er nok til at smel­te stål. Atom­bom­ben ko­ste­de om­kring 140.000 men­ne­sker li­vet. Om­kring 50.000 delt­og i høj­ti­de­lig­he­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.