Oran­ge bril­ler kan hja­el­pe psy­kisk sy­ge

BT - - NYHEDER -

Bril­ler med oran­ge glas blo­ke­rer det blå lys fra blandt an­det tv og mo­bil­te­le­fo­ner og kan der­med hja­el­pe mod bipo­lar li­del­se, de­pres­sion og søvn­løs­hed. Det forta­el­ler nor­ske for­ske­re fra blandt an­det uni­ver­si­te­tet i Ber­gen. I et nyt stu­die kun­ne for­sker­ne al­le­re­de se en for­skel ef­ter tre da­ge, hvor for­søgs­per­so­ner­ne hav­de bå­ret oran­ge bril­ler om nat­ten. Det blå lys kan iføl­ge for­sker­ne for­styr­re søvn­ryt­men, da men­ne­skets in­dre ur for­veks­ler det med en so­l­op­gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.