LECKERBAERS HJEM­MELA­VE­DE Så­dan gør du:

BT - - SØNDAG -

(ca. 12 stk.) Ba­er- og la­krid­sis: Is: Varm sol­ba­er, blå­ba­er, suk­ker og ci­trons­aft i en kas­serol­le. Når det er li­ge un­der ko­ge­punk­tet, skru­er du lidt ned for blus­set og til­sa­et­ter bå­de rå­la­krids og la­krids­pul­ver. Rå­la­krid­sen er vig­tig, da den har en me­re dyb la­krids­smag. Sluk for blus­set ef­ter ca. fem mi­nut­ter.

Ha­eld ba­er- og la­krids­blan­din­gen i en skål og stil den på køl, til den er kold, ca. en ti­me.

Pisk ae­g­ge­blom­mer, suk­ker og korn fra va­nil­je­stang med en elek­trisk pi­sker til en hvid og luf­tigt kon­si­stens. Pisk flø­den, til den har en let pi­sket kon­si­stens.

Vend nu den kol­de ba­er­blan­ding lang­somt i den luf­ti­ge ae­g­ge­blan­ding. Tilsa­et til sidst flø­de­skum­met. Pas på ik­ke at ven­de den for me­get rundt, da den så ik­ke bli­ver så luf­tig.

Fyld is­mas­sen i en be­hol­der og sa­et den på frost. Småka­ge: Tag smør­ret ud af kø­le­ska­bet i god tid, så det har stu­et­em­pe­ra­tur, når du skal la­ve dej­en. Rør smør og suk­ker sam­men. Tilsa­et de øv­ri­ge in­gre­di­en­ser. AElt dej­en, til den er ens­ar­tet. Stil dej­en på køl, til den er helt hård igen.

Tag dej­en ud og rul den ca. fem mm tyk med en ka­gerul­le. Udstik dej­en med en rund ud­stik­ker på ca. seks cm i di­a­me­ter.

La­eg dem på en ba­ge­pla­de med ba­ge­pa­pir. Bag dem i en for­var­met ovn ved 190 gra­der i ca. ot­te min. An­ret­ning: Saml di­ne is­sandwi­cher. Tag en stor ske­fuld is og la­eg den mel­lem to ka­ka­os­måka­ger.

Hvis isen er lidt for hård, så tag den ud af fry­se­ren og lad den stå lidt i kø­le­ska­bet. Når di­ne is­sandwi­cher er klar, kan du pak­ke dem og la­eg­ge dem tilbage i fry­se­ren. Så er de klar til ser­ve­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.