MIT FOTOALBUM

BT - - SØNDAG -

MF for SF, be­ska­ef­ti­gel­ses­ord­fø­rer. Født i 1958. Stu­dent, ud­dan­net tøm­rer­s­vend. Hans cv er me­get om­fat­ten­de. Det he­le be­gynd­te i 1974, i SFs ung­dom, si­den ar­bej­de­de han som sol­dat for bed­re for­hold for va­er­neplig­ti­ge. Tid­li­ge­re for­mand for fag­for­e­nin­gen TIB Fyn, SF-po­li­ti­ker i Oden­se By­råd, Fyns Amts­råd, re­gions­rå­det. Ud­dan­net fa­gjour­na­list 2012-2013. Han er far til tre og bor i Oden­se. Jeg så TV-Avi­sen med far

2.

Vi sank ned i un­der­klas­sen

3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.