Han ser sta­dig sin eks­ko­nes bror

BT - - SØNDAG -

Hej An­net­te! Jeg har mød­te min ka­e­re­ste for et år si­den ef­ter at ha­ve va­e­ret ale­ne i fem år. Han er vir­ke­lig sød og dej­lig. Men han har sta­dig­va­ek kon­takt til sin eks­ko­nes bror. Men hvor­for si­ger han så ba­re, at han skal op til en kol­le­ga, når han ta­ger op til ham? Men jeg er må­ske og­så un­der­lig. Men hvad vil du rå­de mig til? vil­le va­e­re de­ci­de­ret un­der­ligt, hvis han ik­ke pri­o­ri­te­re­de det go­de for­hold til sin eks-svi­ger­fa­mi­lie. Jeg tror sim­pelt­hen, at din ka­e­re­ste ly­ver om si­ne be­søg, for­di han ken­der din skep­ti­ske hold­ning til hans for­hold til eks-svo­ge­ren. Jeg tror, han ly­ver for at be­skyt­te dig og for at und­gå al mu­lig tos­se-snak el­ler må­ske end­da ja­lou­si-drama. Så er den hvi­de løgn let­te­re. Jeg sy­nes, du skul­le sa­et­te ham fri. Alt­så ik­ke slå op med ham, men forta­el­le ham, at det er helt o.k. med dig, at han be­sø­ger sin eks-svo­ger. Giv ham et kys på pan­den og ønsk ham en god tur, men lad ham vi­de, at du fo­re­tra­ek­ker sand­he­den. Og lad ham så op­da­ge, at du godt kan hånd­te­re sand­he­den. For det kan du godt, ik­ke? Tra­ek vej­ret ned i ma­ven og ma­erk, at han el­sker dig. Der er in­gen fa­re på fa­er­de. bt.dk/brev­kas­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.