Su­ve­ra­en Guld­fi­rer

Letva­eg ts­fi­re­ren i ro­ning var su­ve­ra­en i ind­le­den­de he­at og sik­re­de en OL-se­mi­fi­na­le­plads med en klar sejr

BT - - OL I RIO - /ritzau/

Den dan­ske letva­egts­fi­rer i ro­ning vi­ste over­skud og sik­re­de en sik­ker se­mi­fi­na­le­plads ved OL i Rio, da der lør­dag blev ro­et ind­le­den­de he­at.

I den dan­ske båd sad Ja­cob Bar­søe, Ja­cob Sø­gaard, Kas­per Wint­her Jør­gen­sen og Mor­ten Jør­gen­sen, og dan­sker­ne slut­te­de på før­ste­plad­sen for­an Storbritannien og Gra­e­ken­land, mens den ty­ske båd hal­se­de ef­ter.

De tre bed­ste bå­de sik­re­de en se­mi­fi­na­le­plads, mens ty­sker­ne skal i op­sam­lings­he­at.

»Det var godt nok no­get sva­ert vand, men det er det hel­dig­vis for al­le. Ba­nen er helt åben, så det er li­ge sva­ert for al­le.«

»For­hol­de­ne er ik­ke rig­tigt no­get, vi kan gø­re no­get ved. Vi fo­ku­se­rer på det, vi kan gø­re no­get ved, og det er ro­nin­gen.«

»Vi kan godt gø­re det en lil­le smu­le bed­re, så der er lidt at ar­bej­de med,« si­ger Ja­cob Sø­gaard.

Letva­egts fi­re­ren er og­så kendt som Guld­fi­re­ren, og bå­den vur­de­res af ro­er­nes sport­s­chef, Lars Chri­sten­sen, til at va­e­re det bed­ste dan­ske bud på en medalje i ro­ning.

Dan­sker­ne tog da og­så fø­rin­gen fra start og vir­ke­de i ba­lan­ce i front ef­ter de før­ste 500 me­ter.

Si­tu­a­tio­nen var den sam­me ef­ter 1000 me­ter, og dan­sker­ne vandt med tre se­kun­der ned til Storbritannien, som var me­get ta­et på he­le vej­en.

Sli­der de an­dre op Det lag­de Ja­cob Sø­gaard og de øv­ri­ge i bå­den over­ho­ve­det ik­ke ma­er­ke til. De gled i mål i de­res eget flot­te tem­po.

»Jeg sad ba­re og kig­ge­de på Kas­per, og jeg vidste ik­ke, hvor de lå. Hver gang du kig­ger, så får man et dår­ligt tag.«

»Og du kan al­li­ge­vel ik­ke gø­re no­get ved dem. Vi ved ba­re, at hvis vi ro­er sta­er­kt, så er det hårdt for de an­dre,« si­ger Ja­cob Sø­gaard.

Letv ae­gts­fi­re­ren tog bron­ze­me­dal­jer i 2012 i Lon­don ef­ter Stor­bri­tan­ni­ens båd, som dog si­den har skif­tet ud på to plad­ser, og som den dan­ske båd ik­ke har tabt til si­den.

Dan­sker­ne skal i van­det igen tirs­dag, hvor der ro­es se­mi­fi­na­le.

FO­TO: REUTERS

Letva­egts­fi­re­ren, Ja­cob Bar­søe, Ja­cob Sø­gaard, Kas­per Wint­her Jør­gen­sen og Mor­ten Jør­gen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.