Ro-duo ka­em­pe­de mod bøl­ger­ne

BT - - OL I RIO - /ritzau/

De dan­ske ro­e­re Ni­na Hol­len­sen og Lis­bet Falch Jakob­sen skal ud i et op­sam­lings­he­at for at sik­re en se­mi­fi­na­le­plads i dob­beltscul­ler ved OL i Rio.

Par­ret var på van­det i før­ste he­at på ba­ne tre, hvor der på for­hånd var for­ven­tet re­la­tiv hård mod­stand fra de øv­ri­ge bå­de, og hvor de tre bed­ste vil­le boo­ke se­mi fi­na­le­bil­let, mens de øv­ri­ge må ro op­sam­lings­he­at.

For­hol­de­ne var sva­e­re på van­det, da bøl­ger øde­lag­de ryt­men for ro­er­ne, og dan­sker­ne fik ik­ke den bed­ste start.

»Der var enormt sto­re bøl­ger, og de kom så­dan lidt fra si­den og lidt med os. Og det gjor­de ba­re, at det var rig­tigt van­ske­ligt at la­ve det, vi nor­malt tra­e­ner.«

»Det er lidt en an­der­le­des di­sci­plin på en el­ler an­den må­de. Nor­malt går vo­res årer den sam­me gang, men det man ik­ke i så­dan nog­le bøl­ger. Vo­res flow blev for­styr­ret na­er­mest i hvert tag.«

»En­ten ta­ger vin­den åren, el­ler og­så ram­mer man en bøl­ge, der ta­ger åren. Så det var sva­ert at kon­trol­le­re årer­ne,« si­ger Ni­na Hol­len­sen.

Ved 500 me­ter lå Ni­na Hol­len­sen og Lis­bet Falch Jakob­sen ik­ke blandt de tre før­ste bå­de, og de to kvin­der sak­ke­de la­en­ge­re og la­en­ge­re bag­ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.