Sch­mei­chel har for­la­en­get

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - piquet

Den dan­ske lands­holds­må­l­mand Kas­per Sch­mei­chel har be­slut­tet sig for at fort­sa­et­te kar­ri­e­ren i Lei­ce­ster. Det skri­ver klub­bens hjem­mesi­de, og Kas­per Sch­mei­chel be­kra­ef­ter selv kon­trakt-for­la­en­gel­sen på Twit­ter. »Jeg kan dår­ligt ven­te på, at sa­e­so­nen star­ter. Det her var en me­get let be­slut­ning,« si­ger Sch­mei­chel til Lei­cesters hjem­mesi­de. »Det var et spørgs­mål om at kom­me tilbage ef­ter at ha­ve vun­det Pre­mi­er Le­ague og va­e­re sik­ker på, at sul­ten var den sam­me hos mig selv og hol­det. Og jeg er kom­met tilbage med den over­be­vis­ning, at det her er det ret­te sted at va­e­re for mig,« til­fø­jer Sch­mei­chel, der kom til klub­ben fra Le­eds i 2011. Den nye kon­trakt mel­lem Kas­per Sch­mei­chel og Lei­ce­ster Ci­ty ud­lø­ber i 2021.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.