DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I skyg­gen af OL sky­des den tra­di­tions­ri­ge kamp i Eng­land mel­lem me­stre­ne og po­kal­vin­der­ne i dag i gang på Wem­bley.

Me­stre­ne Lei­ce­ster skal op imod po­kal­vin­der­ne Man­che­ster Uni­ted, og det er en kamp, hvor book­ma­ker­ne har »de rø­de dja­ev­le« som fa­vo­rit­ter i om­kring od­ds 1,90.

Men spør­ger man Od­dset­spil­ler­ne, så er der in­gen tvivl. He­le 75 pro­cent af ind­skud­de­ne er nem­lig fal­det på sejr til José Mourin­hos trop­per.

»Vi op­le­ver en over­va­el­den­de tro blandt Od­dset­spil­ler­ne på Man­che­ster Uni­ted til Com­mu­ni­ty Shield-op­gø­ret imod me­stre­ne fra Lei­ce­ster, der tra­di­tio­nelt sky­der den en­gel­ske sa­e­son i gang. Lei­ce­ster var sid­ste sa­e­sons ka­e­le­da­eg­ger blandt Od­dset-spil­ler­ne, men den­ne rol­le vir­ker Man­che­ster Uni­ted til at ha­ve ind­ta­get i den­ne sa­e­son,« si­ger Hans-Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.