2 ,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den en­gel­ske sa­e­son sky­des i gang med kam­pen mel­lem me­stre­ne og po­kal­vin­der­ne, og her vir­ker Lei­ce­ster til at va­e­re ble­vet li­ge un­der­tip­pe­de nok. Ud­over Ngo­lo Kanté har man holdt sam­men på guld­hol­det, og in­den den smal­le trup bli­ver be­la­stet af Cham­pions Le­ague, bør de sta­dig kun­ne le­ve­re for­nuf­ti­ge re­sul­ta­ter, li­ge­som Ah­med Musa lig­ner en spa­en­den­de ny spil­ler i front. Man­che­ster Uni­ted skal først til at la­e­re José Mourin­hos sy­stem at ken­de, og der­for skal man na­ep­pe se dem top­pe i en kamp som den­ne. Spil på 1X.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.