2,15

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hels­in­gør le­ve­re­de en frem­ra­gen­de kamp i Ho­bro, hvor man i sto­re de­le af kam­pen var det bed­ste hold. Man har kla­ret sig over ta­bet af an­fø­rer Kas­per Eng­hardt, mens An­dre Ri­el mod­sat har gi­vet of­fen­si­ven no­get dy­na­mik, og Hels­in­gør kan nemt bli­ve den sto­re over­ra­skel­se i den­ne sa­e­son. Fremad Ama­ger har ind­ledt med to uaf­gjor­te kam­pe, men lig­ner et hold, der skal kaempe for at bli­ve op­pe, og selv om den­ne ra­ek­ke er me­get ja­evn­byr­dig, sy­nes Hels­in­gør li­ge nu et ni­veau over Fremad Ama­ger. Der­for gi­ver det me­ning at spil­le på 1-tal­let.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.