1,70

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det lug­ter i den grad af mål i den­ne kamp. Ni­ge­ria har nog­le me­get dyg­ti­ge of­fen­si­ve spil­le­re med fi­re­måls­skyt­ten Og­he­ne­ka­ro Ete­bo i spid­sen, men mod­sat for­sva­re­de man og­så helt elen­digt i den før­ste kamp mod Ja­pan. Sven­sker­ne vi­ste sig bed­re end an­ta­ge­de mod Co­lom­bia, og ik­ke mindst of­fen­sivt har man en del at by­de ind med. Det ta­ler lidt imod spil­let, at beg­ge hold le­ver med uaf­gjort i den­ne kamp, men det vir­ker ik­ke til, at spe­ci­elt det ni­ge­ri­an­ske hold ev­ner at spil­le på et re­sul­tat, og der­for må der va­e­re lagt i ov­nen til mindst tre mål hér.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.