Stem­ning og festi­val

BT - - KULTUR -

Festi­va­len i Skan­der­borg bryster sig af at va­e­re Dan­marks smuk­ke­ste. Det er ik­ke helt ved si­den af. Fo­to­graf Ida Guld­ba­ek Arent­sen har her fan­get nog­le ty­pi­ske festi­val-stem­nin­ger med sit ka­me­ra, der vi­ser, at Skan­der­borg er me­get an­det og me­re end mu­sik.

• Mai og Mik­kel lyt­ter til stand-up.

• Kha­ren i Skan­der­borg Sø.

• Lin­da, Mat­hil­de, Lisa og Lau­ra ny­der so­len lør­dag for­mid­dag.

• Sø­stre­ne Ma­ria og Anet­te ta­ger en slap­per.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.