Ot­te­sen om se­mi­fi­na­le­plads: En lidt ru­sten mor­gen­start

BT - - OL I RIO - /ritzau/

Svøm­me­ren Je­a­net­te Ot­te­sen blev num­mer fi­re i sit ind­le­den­de he­at i 100 me­ter but­ter­fly ved OL i Rio.

Dan­ske­ren svøm­me­de i ti­den 57,15 se­kun­der, hvil­ket rak­te til en fjer­de­plads, og det var sam­ti­dig nok til at svøm­me sig i se­mi­fi­na­len i di­sci­pli­nen.

100 me­ter but­ter­fly er dan­ske­rens fa­vo­rit­di­sci­plin i hå­bet om at hen­te en medalje ved det­te OL, og Je­a­net­te Ot­te­sens tid var den sjet­te bed­ste på tva­ers af de seks he­at.

Dan­ske­ren hå­ber, at hun kan gø­re det endnu bed­re i se­mi­fi­na­len nat­ten til søn­dag. (ef­ter red. de­ad­li­ne.)

»Det var et rig­tigt mor­gen­løb. Det var lidt ma­er­ke­ligt, men det bli­ver bed­re i af­ten, sag­de Je­a­net­te Ot­te­sen.

»Jeg var lidt ru­sten og skal li­ge i gang. Der er ik­ke så me­get at si­ge. Nu er jeg vi­de­re, og det er det,« sag­de hun.

FO­TO: JENS NØRGAARD LAR­SEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.