Blo­dig som­mer i Europa

BT - - NYHEDER - chqv@bt.dk

Det er ik­ke før­ste gang den­ne som­mer, at der er fo­re­gå­et vold­som­me angreb. Man­ge men­ne­sker har mi­stet li­vet i ju­ni og juli i he­le ver­den, men og­så i Europa har vi ma­er­ket de blo­di­ge epi­so­der.

Knivdrab i Lon­don 3. au­gust: Én dra­ebt: En kvin­de i 60er­ne blev dra­ebt og fem an­dre blev sår­et, da en 19-årig nord­mand med so­ma­lisk bag­grund angreb folk på Rus­sell Squa­re i det cen­tra­le Lon­don.

Kir­ke­an­greb i Saint-Etien­ne­de-So­u­vray, Frank­rig 26. juli: Tre dra­eb­te: To ma­end – den ene tid­li­ge­re ter­r­or­sig­tet – tog fem per­so­ner som gids­ler. De to ger­nings­ma­end blev dra­ebt af po­li­ti­et, men in­den da nå­e­de de at ska­e­re hal­sen over på en pra­est, som dø­de.

Ter­ror i Ni­ce 14 juli: 84 dra­eb­te: 31-åri­ge Mo­ha­med La­hou­aiej Bouhlel plø­je­de ef­ter Ba­stil­le­da­gens sto­re fyr­va­er­ke­ri en tonstung last­bil ind i en kaempe men­ne­ske­ma­eng­de på strand­pro­me­na­den.

Shop­ping­cen­ter i Mün­chen, Tys­kland 22. juli: Ni dra­eb­te: En 18-årig tysk-iransk mand skød og dra­eb­te ni per­so­ner ved en McDo­nald’s re­stau­rant i et shop­ping­cen­ter. Kort ef­ter tog han sit eget liv.

Festi­val i Ans­bach, Tys­kland 24. juli: Én dra­ebt: Kun ger­nings­man­den, en 27-årig sy­risk mand, dø­de i an­gre­bet, mens han sår­e­de 12 an­dre. Han de­to­ne­re­de en bom­be ved en mu­sik­festi­val, ef­ter at han var ble­vet af­vist i ind­gan­gen.

Ma­che­ted­rab i Reut­lin­gen, Tys­kland 24. juli: Én dra­ebt: 21årig sy­risk flygt­ning myr­der en gravid kvin­de. Fem an­dre blev sår­et.

Øk­sed­rab i Würz­burg, Tys­kland 18. juli: Fem sår­e­de – fi­re al­vor­ligt: En 17-årig af­g­hansk dreng gik amok med en øk­se i et tog, hvor han angreb pas­sa­ge­rer med øk­se og kniv.

Po­li­ti­an­greb i Pa­ris 13. ju­ni: To dra­eb­te: En po­li­ti­in­spek­tør og hans hu­stru blev dra­ebt af en 25-åri­ge fransk stats­bor­ger af ma­rok­kansk af­stam­ning i for­sta­den Mag­n­an­vil­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.