Ud­gangs­for­bud på asyl­cen­tre er ude­mo­kra­tisk

BT - - DEBAT -

ASYL­CEN­TRE Jens Pe­ter Lau­ge Gi­ver­sen Søn­der­borg

Der sy­nes at va­e­re po­li­tisk fler­tal for Dansk Fol­ke­par­tis for­slag om ud­gangs­for­bud på asyl­cen­tre. En me­get ude­mo­kra­tisk idé, som kun kan ska­de in­te­gra­tio­nen. Tvang­si­so­le­ring, der er lig med fa­engsel, på asyl­cen­tre er me­get ska­de­ligt og bør der­for be­gra­en­ses til de mest uro­li­ge ge­myt­ter.

Der er i ste­det et stort be­hov for me­re di­a­log og kon­takt med et­ni­ske dan­ske­re. Bå­de på asyl­cen­tre og i bo­lig­om­rå­der.

Hvor der er geo­gra­fisk af­stand, kan man bru­ge te­le­fon, bre­ve og e-mail.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.