TRUMP ER ET SYMPTOM

BT - - DEBAT -

Sus­an­ne Over­gaard Kom­men­tar på face­book.com/ditbt Trump er ba­re et symptom på, at en alt for stor del af be­folk­nin­gen ved for lidt og ba­re øn­sker at gi­ve ’syste­met’ fin­ge­ren. Er­go lig­ger pro­ble­met et an­det sted.Der vil al­tid va­e­re klap­hat­te som Do­nald Trump, dis­se ty­per le­ver af og på be­folk­nin­gens uvi­den­hed. Pro­vo­ke­ren­de? Ja!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.