D-A-D spar­ke­de Smuk-røv

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen | jae@bt.dk

Ryg­ter har svir­ret om et D-A-D, der var på vej til at ta­be gni­sten ef­ter en me­get lang ju­bila­e­ums­tur­né over et par år. Bort­set fra et par lov­lig lang­truk­ne, na­e­sten slø­se­de num­re med hyl­dest til trom­mesla­ger Laust Son­ne un­der kon­cer­ten sent fre­dag af­ten, kan jeg ik­ke be­kra­ef­te ryg­ter­ne.

Dan­marks fo­re­truk­ne ro­ck­teg­ne­se­rie spar­ke­de velan­bragt SmukRøv. Fo­ku­se­re­de. Ag­gres­si­ve. Med na­evn­te Son­ne ban­ken­de løs på trom­mer­ne med det van­li­ge ela­sti­ske an­slag. Med af­sa­et i ’Bad Cra­zi­ness’ og ’D*Law (Dis­neyland Law)’ ind­led­te ban­det et ti­melangt sa­et med Ja­cob Bin­zer som al­tid ma­len­de løs på sin gu­i­tar i de kend­te num­re. Han be­hand­ler de seks ro­ck­stren­ge med en im­po­ne­ren­de spa­end­vid­de og nu­an­ce­ring.

Det er over­skrif­ten til et lil­le styk­ke kulørt dansk kul­tur­hi­sto­rie. Dan­marks bed­ste Dis­ney-show for voks­ne. Nat­ten til lør­dag gjor­de D-A-D, hvad de kun­ne for at le­ve op til den sta­tus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.