Kon­ge­hu­sets ar­ran­ge­men­ter med

BT - - NYHEDER -

2014 27. marts: Kron­prin­ses­se Mary del­ta­ger i pak­ning af Mary Fon­dens rygs­a­ek­ke hos Lego Cha­ri­ty. Ole Kirks Fond støt­ter fle­re af Mary Fon­dens pro­jek­ter. 27. april: Re­gent­par­ret del­ta­ger i en grund­stens­ce­re­mo­ni for en ny Lego-fa­brik un­der et stats­be­søg i Ki­na. 13. maj Un­der et of­fi­ci­elt be­søg i Po­len med Kron­prin­sen delt­og kron­prin­ses­se Mary i en bør­ne­film­festi­val og mød­te børn, der delt­og i en Lego-wor­ks­hop. Juli: Kron­prin­s­par­ret er på pri­vat be­søg i Le­go­land med de­res børn samt prins Ni­ko­lai og prins Fe­lix un­der fe­ri­en på Grå­sten Slot. 24.-26. sep­tem­ber: Prin­ses­se Ma­rie er i New York i for­bin­del­se med en au­tis­me-kon­fe­ren­ce, men finder tid til at del­ta­ge i åb­nin­gen af en ny Lego-bu­tik på Man­hat­tan. 29. novem­ber: Kron­prin­ses­se Mary åb­ner den skan­di­na­vi­ske fi­na­le i First Lego Le­ague

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.