15 dø­de i over­svøm­mel­ser

BT - - NYHEDER -

Mindst 15 men­ne­sker om­kom nat­ten til i går un­der vold­som­me over­svøm­mel­ser i Ma­kedo­ni­ens ho­ved­stad, Skopje. Yder­li­ge­re seks per­so­ner er meldt sav­net, skri­ver det stats­li­ge nyheds­bu­reau MIA.

En del af de om­kom­ne druk­ne­de i de­res bi­ler.

»Det­te er en ka­ta­stro­fe. Vi har al­drig va­e­ret ude for no­get lig­nen­de,« si­ger Skopjes borg­me­ster Kove Tra­ja­novski.

Et vold­somt sky­brud og styrt­regn op­hør­te tid­ligt i går, men nye ned­børs­ma­eng­der ven­tes.

Skopje, der gen­nem­lø­bes af flo­den Vard­ar, blev ramt af me­get om­fat­ten­de og vold­som­me over­svøm­mel­ser i 1962 og 1979. Et vold­somt jord­s­ka­elv øde­lag­de sto­re de­le af Skopje i 1963.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.