Thailand­sk ja til mi­li­ta­er­for­fat­ning

BT - - NYHEDER -

Thailands va­el­ge­re ac­cep­te­rer en ny mi­li­ta­ert støt­tet for­fat­ning ved en fol­ke­af­stem­ning. Det op­ly­ser valg­kom­mis­sio­nen i Bang­kok ef­ter op­ta­el­ling af 80 pct. af stem­mer­ne.

Den nye for­fat­ning skal ba­ne vej for et par­la­mentsvalg na­e­ste år. Men den in­de­ba­e­rer, at kom­men­de re­ge­rin­ger skal re­ge­re på be­tin­gel­ser, dik­te­ret af mi­li­ta­e­ret. Af­stem­nin­gen er først og frem­mest en test af be­folk­nin­gens til­lid til jun­ta­en, som tog mag­ten i 2014 ved et kup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.