Nej, det er en tak­tisk og sne­dig ma­nøv­re

BT - - DEBAT -

DAVID TRADS

tvivl om, at Li­be­ral Al­li­an­ce kun kan bak­ke op om en skat­te­af­ta­le, hvis der ind­går rig­ti­ge let­tel­ser i top­skat­ten. Sam­ti­dig er det åben­lyst, at Dansk Fol­ke­par­ti er de­ci­de­ret imod det. Og nu for­sø­ger Met­te Fre­de­rik­sen at lok­ke Dansk Fol­ke­par­ti va­ek fra blå blok i skat­te­for­hand­lin­ger­ne.

DER ER IN­GEN FORHANDLINGERNE TIL EF­TER­Å­RET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.