Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

I vir­ke­lig­he­den er det jo en to­talt kølig pri­o­ri­te­rings­dis­kus­sion, vi kom­mer ind i. For hver gang du bru­ger en kro­ne på en skat­te­let­tel­se i top­pen, så har du en kro­ne min­dre til dit sund­heds­va­e­sen el­ler til at gø­re nog­le ufag­la­er­te men­ne­sker dyg­ti­ge­re. Det er jo det po­li­ti­ske slags­mål.

Met­te Fre­de­rik­sen Par­ti­for­mand (S). Til Ber­ling­s­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.