Sol, regn og hur­tig

BT - - NYHEDER -

HYP, HYP he­stesports for­mel 1 sam­let til en spe­taku­la­er we­e­kend. Og i går stod den på det pre­sti­ge­fyld­te ar­ran­ge­ment Dansk Der­by, hvor de hur­ti­ge he­ste er den ene del, mens på­kla­ed­ning og hat­te er den an­den.

Det var 106. gang, der­by­et løb af stab­len på den gam­le ga­l­op­ba­ne i Klam­pen­borg, og i går var da­gen, hvor de skan­di­na­vi­ske 3-åri­ge fuld­blod­s­he­ste og de­res jo­ck­ey­er hav­de den unik­ke mu­lig­hed for at skri­ve sig ind i hi­sto­ri­ebø­ger­ne som vin­de­ren af der­by­tit­len og 400.000 kr. Den sto­re fol­ke­fest Og det var en fol­ke­fest af den helt sto­re ka­li­ber, som tu­sin­de­vis af til­sku­e­re yn­de­de at over­va­e­re.

Der var folk i al­le al­dre, af­skyg­nin­ger og out­fits, li­ge­som pen­ge­pun­ge­ne nok og­så var af va­ri­e­ren­de stør­rel­se. For der var in­gen tvivl om, at de top­tra­e­ne­de he­ste og de hø­je od­ds gik hånd i hånd en dag som i går.

I takt med at he­ste­nes ho­ve ham­re­de så hårdt i gra­es­set, at det føl­tes som en bas på sten­bela­eg­nin­gen i til­sku­er­om­rå­det, steg jub­len hø­je­re og hø­je­re, mens de sid­ste se­kun­ders spa­en­ding i hvert løb blev for­løst. Med hø­je råb, ar­me­ne i vej­ret og skål i champag­ne kun­ne man­ge af til­sku­er­ne nem­lig jub­le over, at de hav­de sat­set på det helt rig­ti­ge mu­skel­bundt og der­med ind­kas­se­re med en sum pen­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.