To­ny som kunst­ma­ler

BT - - NYHEDER -

KAR­RI­E­RE To­ny Ben­nett har stu­de­ret bå­de sang og ma­ler­kunst. Og si­de­lø­ben­de med mu­sik­kar­ri­e­ren er den 90-åri­ge le­gen­de og­så ble­vet en an­er­kendt kunst­ma­ler. Som kunst­ma­ler bru­ger To­ny Ben­nett sta­dig sit ori­gi­na­le fø­de­navn Ant­ho­ny Be­ne­det­to el­ler ba­re ’Be­ne­det­to’. Og hans mest po­pu­la­e­re va­er­ker sa­el­ges i dag for godt 100.000 dol­lar - langt over en halv mil­li­on kro­ner pr. styk.

To­ny Ben­nett har be­søgt mu­se­er, stu­de­ret kunst og ma­let, si­den han var ot­te år gam­mel.

Han la­ver skit­ser el­ler ma­ler hver ene­ste dag i sin lej­lig­hed på Man­hat­tan. Og Ben­nett ta­ger al­drig på tur­né uden si­ne blok­ke, bly­an­ter og ma­ling.

To­ny Ben­nett har haft ud­stil­lin­ger overalt i ver­den. Han blev i 2009 valgt som den of­fi­ci­el­le kunst­ner til det kend­te he­ste­va­ed­del­øb Ken­tucky Der­by, og to af hans ma­le­ri­er ha­en­ger som per­ma­nent ud­stil­ling i FN-byg­nin­gen i New York.

Ben­netts va­er­ker kan og­så ses som en del af den per­ma­nen­te ud­stil­ling i bl.a. ’Ame­ri­can Art in Yo­ung­stown’ i Ohio, på Smit­h­so­ni­an Mu­se­et i Was­hin­g­ton D.C. og på Na­tio­nal Arts Club i New York.

I 1998 ud­gav han kunst­bo­gen ’What My Heart Has Se­en’, og den New York Ti­mes-be­st­sel­ler blev i 2007 fulgt af bo­gen ’To­ny Ben­nett in the Stu­dio: A Li­fe of Art and Mu­sic’. Her ses han i 2012 i

ori­gi­na­le fø­de­navn som kunst­ma­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.