Kul­tur

BT - - KULTUR -

Men man kan ik­ke ta­ge fra ham, at han var den før­ste eu­ro­pa­ei­ske ro­ck­stjer­ne sam­men med Hank B. Mar­vins twan­gy-gu­i­tar og re­sten af The Sha­dows. Samt at han har ind­spil­let im­po­ne­ren­de man­ge hit, som han syn­ger en hel del af den­ne af­ten i Vej­le.

’The Yo­ung Ones’, ’Move It’, ’Sum­mer Ho­li­day’ – én af de bed­ste po­p­me­lo­di­er no­gen­sin­de. Og ’Sud­den­ly’ sam­men med en frem­ra­gen­de kor­san­ge­r­in­de.

»Ef­ter­hån­den har vi kendt ham la­en­ge, men at vi får lov til at spil­le sam­men med Cliff er vi­dun­der­lig stort. Jeg har set frem til det. Han sym­bo­li­se­rer den bri­ti­ske pop­hi­sto­rie, som jeg jo el­sker,« si­ger Jør­gen Ol­sen til BT.

»Vi har man­ge dy­be, men­ne­ske­li­ge mu­si­kal­ske sam­ta­ler – og så kan han jo en mas­se anek­do­ter. Min fa­vo­rit er den om den­gang, The Be­at­les var in­vi­te­ret med til Bru­ce Welsh’ (The Sha­dows) fød­sels­dag, og hvor Paul, Jo­hn og Ge­or­ge spil­le­de ’From Me to You’ på aku­sti­ske gu­i­ta­rer. De var i tvivl om, hvor­vidt de skul­le sat­se på cover­ver­sio­ner af an­dres num­re el­ler spil­le de­res eg­ne. ’Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.