Lis’ 58 år med Cliff

BT - - KULTUR -

SUPER-FAN sig. Så­le­des sad Lis Bil­le midt på fjer­de ra­ek­ke i Falco­ner Sa­len, da Oli­via Newton-Jo­hn for før­ste gang gav den som Cliff Ri­chards juhu-pi­ge.

I Man­che­sters Hamp­ton Court op­le­ve­de Lis sin før­ste uden­dørs Cliff-kon­cert. Og hun gri­ne­de højt, da Cliff for sjov kom hum­pen­de ind på sce­nen i slå­brok og med rol­la­tor til sin 70-års fød­sels­dags­kon­cert i Roy­al Al­bert Hall.

Sid­ste år var Lis med he­le ugen, da Cliff Ri­chards fejre­de sin 75-års­dag med kon­cert i Roy­al Al­bert Hall. Og Lis forta­el­ler: »Godt nok var det den sam­me mand, der stod på sce­nen, og det var de sam­me num­re, han gav hver af­ten. Men sik­ke en op­le­vel­se at va­e­re der li­ge net­op på da­gen, hvor han hav­de fød­sels­dag.«

Sam­men med ve­nin­der­ne har Lis Bil­le og­så fle­re gan­ge be­søgt Cliff Ri­chards vin­gård i Portu­gal. Og her er de og­så rendt ind i man­den selv.

Ef­ter kon­cer­ten i Vej­le var Lis Bil­le blandt de ud­valg­te, der fik lov til at kom­me bag sce­nen til en Cliff-slud­der. Og hun si­ger:

»Han har va­e­ret en tur i hel­ve­de. Men er hel­dig­vis op­pe igen. Og hel­dig­vis har han in­gen pla­ner om at gå på pen­sion.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.