Se­je Will Smith

BT - - TV - SCIENCE FICTION

Hvis du ik­ke al­le­re­de har set den sta­er­ke ”I am Le­gend” med Will Smith i ho­ved­rol­len, så har du mu­lig­he­den i af­ten. ”Det er en af den slags film, som krop­pen re­a­ge­rer på, så bå­de puls og fø­lel­ser kan ma­er­kes – og hvad me­re kan man for­lan­ge?”, skrev en an­mel­der, da fil­men kom frem i 2007. Will Smith er frem­ra­gen­de i rol­len som vi­den­skabs­man­den Ro­bert Ne­vil­le, der er helt ale­ne i stor­by­en, ef­ter en død­brin­gen­de virus har ud­s­let­tet re­sten af New Yor­ks be­folk­ning. Han prø­ver des­pe­rat at kom­me i kon­takt med an­dre over­le­ven­de ved hja­elp af sin ra­dio, men der er til­sy­ne­la­den­de ik­ke an­dre. I hvert fald ik­ke om da­gen ... om nat­ten kom­mer de in­fi­ce­re­de mutan­ter frem. Ne­vil­le er dre­vet af en sid­ste mis­sion: at fin­de en kur mod virus­sen ved hja­elp af sit eget im­mu­ne blod. Men han er ved at lø­be tør for tid i en by, hvor han er ene­ste over­le­ven­de, jag­tet af mutan­ter og kun ledsa­get af hans tro­fa­ste scha­e­fer­hund. Fil­men byg­ger på en ro­man fra 1954, som er Med­vir­ken­de: In­struk­tion: ble­vet fil­ma­ti­se­ret to gan­ge, ”The Last Man on Earth” fra 1964 og ”The Ome­ga Man” fra 1971. (Ka­nal 5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.