In­s­ta­gram-bil­le­de var hint om brud

BT - - TV/RADIO -

FINGERPEG Al­le­re­de tors­dag i sid­ste uge of­fent­lig­gjor­de for­fat­te­ren Ari Be­hn et bil­le­de på det so­ci­a­le me­die In­s­ta­gram, hvor han i en kom­men­tar skrev #let­go. Det me­ner tid­li­ge­re hof­repor­ter og jour­na­list for nor­ske VG Stig To­re Lau­gen var et praj om den kom­men­de skils­mis­se.

»De har jo va­e­ret kendt for at gi­ve så­dan­ne fingerpeg om frem­ti­den, så jeg tror ab­so­lut, at det­te er i god Märtha Lou­i­se og Ari-ånd,« si­ger Lau­gen til VG.

Fre­dag of­fent­lig­gjor­de det roy­a­le nor­ske par at de skal skil­les.

»I dis­se da­ge går vi fra hin­an­den. Vi af­slut­ter ae­g­te­ska­bet, men for­bli­ver sam­men i fora­el­dre­ska­bet,« op­ly­ste Märtha Lou­i­se i en pres­se­med­del­el­se.

Det roy­a­le par har fle­re gan­ge gjort sig uhel­digt be­ma­er­ket i me­di­er­ne.

Hun me­ner at kun­ne kom­mu­ni­ke­re med eng­le. Han er pro­vo­ka­tø­ren, der røg en jo­int på ska­er­men kort før en kon­ge­lig for­lovel­se. De har tre døtre, som bli­ver bo­en­de med Märtha Lou­i­se på ’Bloks­b­jerg’ i Lom­me­da­len. Ari Be­hn vil fin­de et hjem i na­er­he­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.