Ro på

BT - - NYHEDER -

Li­ge lov­lig me­get ro på over af­vik­lin­gen af de olym­pi­ske ro­di­sci­pli­ner, selv­om dem, der blev gen­nem­ført lør­dag, var sport­s­ligt kri­tisab­le i for høj bøl­ge­gang. Søn­dag var alt af­lyst i bla­e­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.