Er det en god idé at flyt­te TV2­me­d­ar­bej­de­re fra Kø­ben­havn til Oden­se?

BT - - DEBAT -

FLYT OG­SÅ TIL LOLLAND Erik Krap­per På face­book.com/ditbt kl. 14.42

TV2 bur­de flyt­tes til Lolland. Naks­kov og Rød­by kun­ne og­så va­e­re go­de bud. Og Ho­le­by og Ma­ri­bo er hel­ler ik­ke uden char­me. Det kun­ne må­ske sa­et­te gang i no­get ud­kant. Lolland fik ik­ke til­delt en ene­ste stats­lig ar­bejds­plads ved re­ge­rin­gens ud­flyt­ning.

DF VIL BE­STEM­ME ALT Bir­git­te Nør­gaard På face­book.com/ditbt kl. 13.25

Hvad er det for et sam­fund, Dansk Fol­ke­par­ti vil ska­be? De vil be­stem­me, hvad DR skal sen­de og ik­ke sen­de. Nu og­så hvor TV2-me­d­ar­bej­de­re skal bo. Gad vi­de, hvad det na­e­ste bli­ver?

DR KAN SÅ FØLGE TROP Lars Ka­min­ski På face­book.com/ditbt kl. 12.50

Hvad med at DR fulg­te trop? Der er in­gen grund til, at DR­by­en skal lig­ge i Kø­ben­havn. Den kun­ne li­ge så godt lig­ge i Jyl­land. Så hav­de vi TV2 på Fyn og DR i Jyl­land

DE KUN­NE BO PÅ MÅNEN El­la Si­vert­sen På face­book.com/ditbt kl. 14.21

tv-an­sat­te kan for min skyld bo på månen, ba­re de pas­ser de­res ar­bej­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.