Fre­de­rik­sens fedt­spil

BT - - DEBAT -

Skal So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne med­vir­ke til løs­nin­ger, skal par­ti­et na­tur­lig­vis og­så ha­ve ind­fly­del­se på den sam­le­de øko­no­mi. Men Met­te Fre­de­rik­sen har til­sy­ne­la­den­de am­bi­tio­ner om sam­ti­dig at split­te de blå par­ti­er (...) Hvis Met­te Fre­de­rik­sen har en re­el plan om at genop­ret­te va­ek­sten i Dan­mark, bør hun frem­la­eg­ge den. Fedt­spil­le­ri­et kan Fol­ke­tin­gets stør­ste par­ti ik­ke spi­se va­el­ger­ne af med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.