Sig fra nu

BT - - DEBAT -

Et land, som un­der­tryk­ker men­ne­ske­ret­tig­he­der, hø­rer ik­ke hjem­me i EU. Er­do­gan for­står kun mag­tens sprog, og der­for er det på ti­de, at EU ta­ler med sto­re bog­sta­ver og døds­døm­mer en­hver for­hand­ling om op­ta­gel­se, så la­en­ge det tyr­ki­ske re­gi­me fort­sa­et­ter med at om­dan­ne de­mo­kra­ti­et til et dik­ta­tur.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.