FCM bli­ver ene om at nå grup­pe­spil­let

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Som be­kendt har dansk fod­bold he­le tre hold i ak­tion, når den sid­ste run­de af Eu­ro­pa Le­agu­es kva­li­fi­ka­tion til grup­pe­spil­let af­vik­les se­ne­re i den­ne må­ned.

Dan­ske Spil har al­le­re­de nu sat od­ds på, hvor­dan det så kom­mer til at gå de tre dan­ske mand­ska­ber, og skal man tro spil­le­sel­ska­bet, så bli­ver det kun FC Midtjyl­land, som kan se frem til et eu­ro­pa­ei­sk grup­pe­spil.

Så­le­des er de fa­vo­rit­ter imod tyr­ki­ske Os­man­lis­por med od­ds 1,80 på sam­let dansk sejr, mens det alt­så ser no­get sva­e­re­re ud for Brønd­by og Søn­derjy­ske.

De blå-gu­le står så­le­des i od­ds 2,85 på sam­let sejr mod gra­e­ske Pa­nat­hin­ai­kos, mens Søn­derjy­ske spås dår­ligst chan­cer af de tre dan­ske hold.

Søn­derjy­ske skal mø­de tjek­ki­ske Spar­ta Prag og står i od­ds 3,35 på at gå vi­de­re.

FOTO: HEN­NING BAGGER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.