Bo­ligskat bli­ver

BT - - NYHEDER -

Iføl­ge de eks­per­ter, BT har talt med, er det en for­nuf­tig må­de at gø­re det på, for­di det be­ty­der, at bo­li­ge­jer­ne nu rent fak­tisk får mu­lig­hed for at gen­nem­skue, hvor­dan skat­ten er skru­et sam­men.

»Det vil i den grad va­e­re ønskva­er­digt at aen­dre den nu­va­e­ren­de op­de­ling i ejen­doms­va­er­diskat og grund­skyld til én skat,« si­ger Curt Li­lie­gre­en, der er pro­jek­t­di­rek­tør i Bo­li­gø­ko­no­misk Vi­den­cen­ter.

Det er ik­ke mindst grund­skyl­den, der vol­der pro­ble­mer. For den må­de ,Skat reg­ner sig frem til grund­va­er­di­er­ne på og der­med grund­la­get for grund­skyl­den, er nem­lig yderst kom­pleks og – har det vist sig – unøj­ag­tig.

»Som sy­ste­met er nu, er grund-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.