Far­li­ge D-vi­ta­mi­ner sta­dig i om­løb

BT - - NYHEDER -

Sund­heds­sty­rel­sen ad­va­rer om, at der sta­dig er fla­sker med far­li­ge D-vi­ta­min­drå­ber i om­løb. Drå­ber­ne, der har et alt for højt ind­hold af D-vi­ta­min, kan gø­re børn al­vor­ligt sy­ge.

Det er øko­lo­gi­ske D-vi­ta­min­drå­ber i rap­so­lie fra In­no Phar­ma, der er far­li­ge, og som sta­dig er i om­løb.

»Fora­el­dre, som gi­ver dis­se drå­ber til de­res barn, skal straks stop­pe med det. Børn, der har få­et drå­ber­ne, skal ha­ve ta­get blod­prø­ver via egen la­e­ge og hen­vi­ses til bør­ne­af­de­ling,« ad­va­rer Sund­heds­sty­rel­sen i en be­red­skabs­med­del­el­se.

Det sker, ef­ter at 150 børn i al­de­ren 0-2 år i sid­ste uge er ble­vet un­der­søgt, for­di de hav­de få­et D-vi­ta­min­drå­ber af ma­er­ket In­no Phar­ma.

Fir­ma­et In­no Phar­ma trak 21. juli pro­duk­tet til­ba­ge, for­di der var fun­det et ind­hold af Dvi­ta­min, der var 75 gan­ge for højt.

Nu op­ly­ser sund­heds­sty­rel­sen, at der sta­dig er far­li­ge fla­sker i om­løb.

Iføl­ge Sund­heds­sty­rel­sen kan fora­el­dre ro­ligt fort­sa­et­te med at gi­ve de­res børn an­dre ma­er­ker af D-vi­ta­min­drå­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.