Ci­ta­tet

BT - - NYHEDER -

Ma­j­brit Ber­lau Der er no­get grund­la­eg­gen­de pro­ble­ma­tisk i, at sam­fun­det ik­ke vil an­er­ken­de, at der er nog­le men­ne­sker, der for ti­den står uden for ar­bejds­mar­ke­det, for­di de ik­ke kan få et job el­ler er for sy­ge til at få et job

For­mand, Dansk So­ci­al­rå­d­gi­ver­for­e­ning, til Ritzau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.